დასაწყისი / სიტყვა Gattung‎: Eigentliche Großkatzen‎ (Panthera) 1